Česta pitanja

Da li su loši zubi “nasledni” ? Ni karijes ni gingivitis nisu nasledne bolesti. Čak i u slučaju da je loš kvalitet zuba genetski determinisan, higijene zuba i usta je najbolji način da ostvarite dobro oralno zdravlje.

Neprijatan zadah dolazi iz stomaka? Ne. Osim u slučaju duvana, kafe, belog i crnog luka i sličnog. Neprijatan zadah dolazi od raspadajućih bakterija iz naslaga koje su prisutne na dorzalnoj strani jezika i u gingivalnim odnosno parodortalnim džepovima.

Da li kvalitetna higijena usta i zuba može sama da se nauči? Ne. Bez prihvatanja detaljnih profesionalnih saveta i instrukcija o odgovarajućim proizvodima, ne može da se postigne kvalitetna higijena usta i zuba. Neophodna motivacija i visok nivo higijene jedino mogu da se postignu i održavaju kroz redovne posete stomatolozima.

Da li tečnost za održavanje usta štiti ona područja koja četkica zaobidje?
Ne. Ovakva sredstva ne mogu da uklone naslage sa zuba, već jednostavno smanjuju intenzitet stvaranja naslaga i odgadjaju njihovo destruktivno dejstvo. Samo temeljno mehaničko čisšćnje garantuje dugotrajnu zaštitu.

Konzervativno
lečenje zuba
Konzervativna stomatologija ima za zadatak da spreči razvoj karijesa, da nadoknadi izgubljeni deo zuba...
Protetika
Stomatološka protetika,
ili tacnije rečeno estetska
dentalna protetika bavi se...
Parodontalna
terapija
Parodontopatija (u narodu poznatija kao parodontoza)
je bolest koja zahvata i
razara sva...
022/555-408