S

Kontakt

Stomotaloška ordinacija HELIOPROGRESS
Dr Spomenka Novaković

Kralja Petra I, 78
I sprat, stan br. 4
22320 Inđija

Tel: +381 22 555 408
Email: ordinacija@helioprogress.com


Konzervativno
lečenje zuba
Konzervativna stomatologija ima za zadatak da spreči razvoj karijesa, da nadoknadi izgubljeni deo zuba...
Protetika
Stomatološka protetika,
ili tacnije rečeno estetska
dentalna protetika bavi se...
Parodontalna
terapija
Parodontopatija (u narodu poznatija kao parodontoza)
je bolest koja zahvata i
razara sva...
022/555-408