Parodontalna terapija

Parodontopatija (u narodu poznatija kao parodontoza) je bolest koja zahvata i razara sva potporna tkiva zuba (desni, cement, periodontalni ligament i alveolarna kost) dovodeci do njihovog klacenja i ispadanja.

Glavni uzročni faktor za nastanak parodontopatije je zubni plak (meke naslage na zubima u kojima kolonije bakterija svojim enzimima i toksinima oštecuju potporna tkiva zuba), ali za nastanak su odgovorni i mnogi drugi dodatni faktori: čvrste zubne naslage (kamenac i konkrementi), neadkvatno uradjeni ispuni i protetske nadoknade, traumatski kontakti, karijes, ostaci hrane, nepravilnost gradje petpornih tkiva.

Danas je parodontopatija, pored karijesa najcešće oboljenje kod ljudi, a tome je svakako doprineo i nacin ishrane savremenog coveka (upotreba kašaste, meke i neabrazivne hrane).

Parodontopatija se ispoljava krvarenjem i upalom desni, prisustvom zubnog kamenca i konkremenata, neprijatnim zadahom, prisustvom parodontalnih džepova, povlačenjem desni i ogolicavanjem vratova i korenova zuba, pomeranjem zuba, a u završnoj fazi klacenjem i ispadanjem zuba.

Tok bolesti je najčešce spor sa periodima pogoršanja i poboljšanja, mada može biti i brz i da dovede do gubitka zuba za kratak vremenski period.

ORALNA HIGIJENA

Preduslov uspešnog lečenja je uspostavljenje adekvatne oralne higijene, a to ponekad znači drastično menjanje higijenskih navika pacijenta.

Značaj oralne higijene je ogroman jer se njom eliminiše glevni uzročni faktor a to je zubni plak.
Bez adekvatne oralne higijene nema uspešnog lečenja parodontopatije!
Plan lečenja zavisi od težine stanja na potpornom aparatu zuba i podrazumeva lecenje komplikacija, uklanjanje mekih i čvrstih naslaga, zamenu neodgovarajucih ispuna i protetskih radova, sanaciju usne duplje, kiretažu parodontalnih džepova, tuširanje, balansiranje zagrižaja, upotrebu antibiotika, hiruške intervencije, fizikalne procedure itd.

Fizikalne metode su našle primenu i u kompleksnoj terapiji parodontopatije jer su vrlo jednostavne za primenu, bezbolne i daju dobre terapijske rezultate naročito kod početnih formi parodontopatija. One pružaju značajan učinak i dopunu celokupnom lečenju.

U našoj ordinaciji, u tretmanu parodontopatije vršimo obuku u održavanju oralne higijene, uklanjanje mekih i čvrstih zubnih naslaga (zubnog kamenca) ultrazvučnim aparatom, kao i korišcenje ostalih konzervativnih i hiruških metoda lečenja.
Konzervativno
lečenje zuba
Konzervativna stomatologija ima za zadatak da spreči razvoj karijesa, da nadoknadi izgubljeni deo zuba...
Protetika
Stomatološka protetika,
ili tacnije rečeno estetska
dentalna protetika bavi se...
022/555-408